سابقه درخشان در برگزاری نمایشگاه ها

بیش از 10 سال سابقه اجرای نمایشگاه ها و همایش های تخصصی بین المللی

کادری مجرب و حرفه ای

متخصص در برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای تخصصی بین المللی

تعهد به جامعه علمی

مدیریت اجرایی چهار ماهنامه تخصصی توسعه معادن، صنعت ریخته گری، متالورژی و سیمان و افزودنی

Latest Events

Future Events

Latest News

Test News Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

Read more...

Test News Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

Read more...

Test News Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

Read more...